Levering 

Levering gebeurt op het adres dat op de pakbon is aangegeven en kan alleen op adressen die zich bevinden binnen de aangegeven geografische gebieden (zie art. 5 van deze Algemene Voorwaarden). Het risico van het transport van de goederen is voor de verkoper tot op het moment waarop de goederen afgeleverd worden op het door de koper opgegeven adres. Vanaf dat moment is het risico geheel voor de koper. De aangegeven leveringstermijn kan alleen gezien worden als een indicatie. Als de levering de termijn van dertig dagen overschrijdt, gerekend vanaf de dag van de bestelling, kan de koper de overeenkomst opzeggen en wordt het aankoopbedrag vergoed.